Αναγόρευση επίτιμου διδάκτορα του κ. B.Launde...

Αναγόρευση επίτιμου διδάκτορα του κ. B.Launder.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 996411
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 14 Ιούνιος, 2005 - 03:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ