Πανευρωπαϊκή Διάκριση για Φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιχειρηματικότητας του ΙΕΕΕ

Η Χρυσούλα Τσιμπέρη, φοιτήτρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Η/Υ του ΑΠΘ και επίσημη εκπρόσωπος του ΙΕΕΕ για την πρωτοβουλία επιχειρηματικότητας
2021, κατέκτησε πανευρωπαϊκό βραβείο καλύτερης ambassador για το 2021 για τη δράση
της με τίτλο Innovation for Health (Wei4H) 2021.
Το Innovation for Health – Wei4H 2021, είναι η πρώτη δράση του προγράμματος IEEE
Entrepreneurship Initiative που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με πανευρωπαϊκό
χαρακτήρα στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της υγειονομικής περίθαλψης.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να φέρει κοντά ερευνητές, επιχειρηματίες και φοιτητές για να
συζητήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη
και όχι μόνο.
Όπως αναφέρει η ίδια, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν το κλειδί, ώστε να
διασφαλιστεί ότι η μετάβαση σε μια κοινωνία μετά τον κορονοϊό είναι βιώσιμη, ανθεκτική
και χωρίς αποκλεισμούς. Το Innovation for Health – Wei4H 2021 έδωσε την ευκαιρία να
συνδεθούμε, να κάνουμε απολογισμό της έρευνας και των καινοτόμων επιτευγμάτων στην
παγκόσμια αντιμετώπιση της πανδημίας και να βασιστούμε στην απάντηση της ΕΕ:
παγκόσμιος συντονισμός της άριστης επιστήμης για την παγκόσμια υγεία, κοινωνική και
οικονομική ανάκαμψη.
Στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, οι καινοτομίες πρέπει να αποδεικνύουν
σαφές όφελος σε σύγκριση με αυτό που γίνεται σήμερα. Ως εκ τούτου, η καινοτομία στην
υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από νέες θεραπείες,
χειρουργικές επεμβάσεις, εργαλεία και δοκιμές έως νέες προσεγγίσεις στην κατάρτιση, την
εκπαίδευση, τις προμήθειες και τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών.
Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η έννοια της
καινοτομίας στον τομέα της υγείας είναι στενά συνδεδεμένη με τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, τόσο στα μάτια
του ασθενούς όσο και στο δυνητικό προσωπικό, πολλοί οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει ότι
πρέπει να υιοθετήσουν ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της υγείας.
Με ομιλητές σημαντικούς και διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένους ηγέτες, και
έναν διαγωνισμό που ξεχώρισε για την πρωτοτυπία του και τα υπέροχα αποτελέσματα των
ομάδων και νεοφυών εταιρειών, η Χρυσούλα Τσιμπέρη και ο Χρήστος Ρουμελιώτης
ξεχώρισαν ανάμεσα σε 32 υποψήφιες θέσεις και έλαβαν το βραβείο Best Event & Best
Ambassadors award in First Place αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά τις δυνατότητες των
νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών μας αλλά και την διάθεση των νέων να
συμμετέχουν στα προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας δίνοντας τις δικές τους
λύσεις στον τομέα της υγείας συνθέτοντας ιδέα – γνώση – εμπειρία.
Η Χρυσούλα Τσιμπέρη επισημαίνει τη σημαντικότητα της επιχειρηματικότητας, ειδικότερα
όταν είναι αποτέλεσμα προσπάθειας νέων ανθρώπων που δείχνει το ενδιαφέρον που
υπάρχει όταν αυτό υποστηρίζεται και από δράσεις σαν το Wei4Η, διότι, σε έναν κόσμο
όπου οι ανατρεπτικές και συναρπαστικές ψηφιακές τεχνολογίες φέρνουν επανάσταση στη
φροντίδα των ασθενών, το να είσαι καινοτόμος δεν είναι απλώς επιθυμητό αλλά
απαραίτητο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο