ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κείμενο προκήρυξης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με την πράξη του Πρύτανη αριθμ. 2157/22-02-2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 329/8-04-2016/τ.Γ, προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή στη Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  4-6-2016

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
μία (1) θέση Καθηγητή
ΦΕΚ: 
329/8-04-2016/τ.Γ
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Σάββατο, 4 Ιούνιος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
τηλ.: 28210 37657

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: