Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών του Τμήματος Κινηματογράφου και του Τμήματος Φυσικής

Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-7161, e-mail: info@film.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σενάριο Κινηματογράφου» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001130678)

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-8120, e-mail: info @physics.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων – Αστροσωματιδιακή Φυσική και Φυσική Ποζιτρονίου» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001130747)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001130876)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
271/23-3-2016 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 6 Ιούνιος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996795
Φαξ: 
+30 2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: