Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής

Κείμενο προκήρυξης

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης Καθηγητή:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-8410, -20, -36, e-mail: info@csd.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001131641)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail του παραπάνω Τμήματος.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
278/23-3-2016 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 6 Ιούνιος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996795
Φαξ: 
+30 2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: