Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών του Τμήματος Ψυχολογίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-6887, e-mail: lykos@psy.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική – Πειραματική Ψυχολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001168405)

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-8780, e-mail: info@hist.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη με έμφαση στην αξιοποίηση και διαχείριση του πολιτιστικού αγαθού» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001168814)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-5050, e-mail: info@eled.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Υπολογιστική Γλωσσολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001168948)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία και η Διδασκαλία της» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001169021)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
321/8-4-2016 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 13 Ιούνιος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996795
Φαξ: 
+30 2310 996788
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: