Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995852-53 e-mail: info@civil.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική με έμφαση στην υγροθερμική συμπεριφορά των κτιρίων» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001397920)

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 997680 e-mail: info@chem.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ραδιοχημεία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001398016)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Χημεία και Ηλεκτροχημεία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001398097)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χημική Τεχνολογία με έμφαση στις Φυσικές Διεργασίες» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001398188)

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996267-6186 e-mail: info@cheng.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001398279)

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail του παραπάνω Τμήματος.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

660/13-7-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 29/07/2016 @ 10:43