Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(τηλ. Γραμματείας 2310 99-9295 e-mail: pavlospd@auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιολογία-Ιατρική Γενετική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001499189)

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

(τηλ. Γραμματείας 2310 99-8780 e-mail: info@hist.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία Θεσμοί» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001499633)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 830/07-09-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 15-11-2016.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” (https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη, 15-09-2016
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
α.α.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ
Προϊσταμένη του Τμήματος
Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

830/07-09-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 15 Νοέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 26/09/2016 @ 10:19