Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης καθηγητή, του Τμήματος Γεωλογίας, του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης
Για την πλήρωση θέσης καθηγητή
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998450, e-mail:info@geo.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιοντολογία Ασπονδύλων - Στρωματογραφία - Παλαιοπεριβάλλον»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001629612)
Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
ΦΕΚ: 
1046/18-10-2016 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 2 Ιανουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310-995190
Φαξ: 
2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: