Προκήρυξη πέντε θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων Κτηνιατρικής, Ψυχολογίας και Νομικής του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών των Τμημάτων Κτηνιατρικής, Ψυχολογίας και Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Πτηνών»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001723608)
 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310997304 e-mail: info@psy.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001723844)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001723970)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001724124)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001724401)
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001724518)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001724730)
 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.
Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητής
ΦΕΚ: 
1142/11-11-2016 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 18 Ιανουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995190
Φαξ: 
2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: