Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση εννέα θέσων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική ή Πιθανότητες» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002016058).
 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(τηλ. Γραμματείας 2310996267 e-mail: info@cheng.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων»,
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: 00002016221),
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002016376),
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002016559).
 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(τηλ. Γραμματείας 2310995595 e-mail: info@arch.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002016726).
-Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»,
 (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002016947),
 (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002017230).
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1294/19-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28-02-2017.
 
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310997613 e-mail: info@pharm.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»,
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002019250),
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002019522).
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία»,
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002019755),
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002019936).
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002020147).
 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002020372).
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(τηλ. Γραμματείας 2310995397 e-mail: info@polsci.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και θρησκεία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002020555).
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1311/20-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28-02-2017.
 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.
Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητή

ΦΕΚ: 

1294/19-12-2016 τ.Γ΄ & 1311/20-12-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 28 Φεβρουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 10/01/2017 @ 12:57