Προκήρυξη δώδεκα θέσεων Καθηγητών του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση δώδεκα  θέσων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310996980 e-mail: info@theo.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Ηθική των επιστημονικών εφαρμογών» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002062823)
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995244 e-mail: maligou@lit.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002062931)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1361/29-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 09-03-2017.
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995230 e-mail: info@econ.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομία-Νομισματική»
 (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002061250)
 (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002061421)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»
 (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002061611)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002061807)
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310996680 e-mail:vasosg@past.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγιολογία-Υμνολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002062051)
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995197 e-mail: info@for.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων-Δασική Διαχειριστική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002062159)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002062335)
 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310991955 e-mail: gkadinop@jour.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία, Έρευνα και Νέα Μέσα»
 (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002062523)
 (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002062651)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1360/29-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 09-03-2017.
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995197 e-mail: info@for.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002060486)
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Φυτών». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002060641)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002060813)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία – Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002060979)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1332/23-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 09-03-2017.
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995206 email:info@edlit.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 000020611430)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1345/28-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 9-3-2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητή
ΦΕΚ: 
1361/29-12-2016 τ.Γ΄ - 1360/29-12-2016 τ.Γ΄ - 1332/23-12-2016 τ.Γ΄ & 1345/28-12-2016 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 9 Μάρτιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995190
Φαξ: 
2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: