Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99-9211 e-mail: info@med.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP1255)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία-Μεθοδολογία της Έρευνας»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP1256)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP1257)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Πολιτική Υγείας»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP1258)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία-Επεμβατική Καρδιολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP1260)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 302/30-03-2017 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιουνίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
302/30-03-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 7 Ιούνιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995190
Φαξ: 
2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: