Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99-9211 e-mail: info@med.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP1255)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία-Μεθοδολογία της Έρευνας»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP1256)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP1257)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Πολιτική Υγείας»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP1258)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία-Επεμβατική Καρδιολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP1260)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 302/30-03-2017 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιουνίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

302/30-03-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τετάρτη, 7 Ιούνιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 20/04/2017 @ 14:40