Καθηγητή του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης
Για την πλήρωση θέσης καθηγητή
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310991354 e-mail: charvani@enl.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με ιδιαίτερη έμφαση στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1481).

Οι προκήρυξη δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 363/21-04-2017 τ.Γ΄ και η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 4 Ιουλίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail του παραπάνω Τμήματος.

Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητή
ΦΕΚ: 
363/21-4-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 4 Ιούλιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995190
Φαξ: 
2310 996788
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Πετρίδης Ηλίας

Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: