Προκήρυξη πέντε θέσεων Καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Κείμενο προκήρυξης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ανακοινώνει οτι με τις πράξεις του Πρύτανη αριθμ.2415/10-2-2017, 2417/10-2-2017, 2435/10-2-2017, 2441/10-2-2017 και 2458/14-2-2017 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθμ.414/5-5-2017 τ.Γ΄, προκηρύσσονται 5(πέντε) θέσεις Καθηγητών των Σχολών: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
414/5-5-2017
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 29 Ιούνιος, 2017 (All day)
Συνημμένα αρχεία