Προκήρυξη πέντε θέσεων Καθηγητών του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2442)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2445)

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998250, 2310998260 e-mail: info@bio.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ζωολογία με έμφαση στην οικομορφολογία και ηθολογία θηλαστικών»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2443)            

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999288 e-mail: gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2446)            

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Κλινική Φαρμακολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2447)           
 
 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.
 
Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητής
ΦΕΚ: 
627/30-06-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995190
Φαξ: 
2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: