Προκήρυξη τριών θέσεων Καθηγητών του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998250, 2310998260 e-mail: info@bio.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2362)            

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ιχθύων»(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2363)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία ζωικών οργανισμών με έμφαση στους ιχθείς» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2366)

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητής
ΦΕΚ: 
628/30-06-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995190
Φαξ: 
2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: