Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών, του Τμήματος Γεωπονίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Εφαρμογές»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2639)

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995206 e-mail: info@edlit.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Γραμματεία: φιλολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2641)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995050 e-mail: info@eled.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της Λογοτεχνίας»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2643)

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852 e-mail: info@civil.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2645)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995243 e-mail: info@itl.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2646)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 687/14-07-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ.17-07-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 687/14-07-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: