Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών, του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999268-11 e-mail: info@med.auth.gr, skmichai@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2559)            

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία-Λοιμωξιολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2560)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2561)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Νευρολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2562)

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996680 e-mail: vasosg@past.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2563)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 678/12-07-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ.13-07-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
678/12-07-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: