Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών, του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ (ΦΕΚ 677/12-07-2017 τ.Γ΄)

Κείμενο προκήρυξης

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288-11 e-mail: info@med.auth.gr, gnikifor@auth.gr, )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2554)            

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2555)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2556)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Ηλεκτροφυσιολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2557)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2558)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 677/12-07-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ.13-07-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
677/12-07-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: