Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780 e-mail: info@hist.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2769)
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996072 e-mail: meng@meng.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών με έμφαση στις τυρβώδεις ροές και τη μοντελοποίησή τους.»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2770)
 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991354 e-mail: info@enl.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σύνταξη-Σημασιολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2771)
 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996980 e-mail: info@theo.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό και Εκκλησιατικό Δίκαιο»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2772)
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998450 e-mail: info@geo.auth.gr)    
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2773)
 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

819/23-08-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 31 Οκτώβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 08/09/2017 @ 15:10