Προκήρυξη πέντε θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310991871 e-mail: info@phed.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2887)
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991050, 2321067135 e-mail: info@phed-sr.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρομυϊκές Προσαρμογές κατά την Προπόνηση»(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2888)
 
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρικές Λειτουργίες και Άσκηση»(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2889)
 
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία της Άσκησης και των Ελευθέρων Ριζών»(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2890)
 
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία της Άσκησης»(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2891)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 856/01-09-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 04-09-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2017.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.
 
Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητής
ΦΕΚ: 
856/01-09-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 13 Νοέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995190
Φαξ: 
2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: