Προκήρυξη πέντε θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων Νομικής, Φιλολογίας, Κτηνιατρικής και Ιστορίας & Αρχαιολογίας του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2845)
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995244 e-mail: maligou@lit.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2846)
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Παραγωγή» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2847)
 
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία και Φυσιοπαθολογία της Αναπαραγωγής του Χοίρου» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2848)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780 e-mail: info@hist.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2850)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 849/29-08-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 30-08-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2017.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.
 
Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητής
ΦΕΚ: 
849/29-08-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 7 Νοέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995190
Φαξ: 
2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: