Προκήρυξη πέντε θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων Γεωλογίας και Κινηματογράφου του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998450 e-mail: info@geo.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορυκτολογία-Πετρολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2836)
 
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία-Γεωχημεία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2838)
 
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον-Αέρια Ρύπανση» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2842)
 
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161 e-mail: info@film.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή και Διεύθυνση Παραγωγής Κινηματογράφου» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2840)
 
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογραφία-Ενδυματολογία Κινηματογράφου» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2841)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 848/29-08-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 30-08-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2017.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.
 
Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητής
ΦΕΚ: 
848/29-08-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 7 Νοέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995190
Φαξ: 
2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: