Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998450 e-mail: info@geo.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορυκτολογία-Πετρολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2836)
 
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία-Γεωχημεία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2838)
 
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον-Αέρια Ρύπανση» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2842)
 
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161 e-mail: info@film.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή και Διεύθυνση Παραγωγής Κινηματογράφου» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2840)
 
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογραφία-Ενδυματολογία Κινηματογράφου» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2841)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 848/29-08-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 30-08-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2017.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.
 
Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

848/29-08-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 7 Νοέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 19/09/2017 @ 9:53