Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματ. 2310996072 e-mail:info@meng.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμικά Συστήματα με αναλυτικές μεθόδους»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3762)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780 e-mail: info@hist.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στη Νεολιθική Εποχή»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3763)

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3764)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211 e-mail: info@med.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία-Μυοκαρδιοπάθειες»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3765)

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991354 e-mail: charvani@enl.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικό Μυθιστόρημα 19ου και 20ου αιώνα»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3766)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1252/05-12-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 06-12-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1252/05-12-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2018 - 23:59
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 21/12/2017 @ 13:48