Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044,288 e-mail: info@med.auth.gr, gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3852)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3855)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία - Αιμορροφιλία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3856)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία-Εμβρυομητρική Ιατρική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3857)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3854)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1280/11-12-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 12-12-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1280/11-12-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος, 2018 - 23:59
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 22/12/2017 @ 12:01