Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματ. 2310996698 e-mail:emakedo@past.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3897)

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996878 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομική Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3898)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998410-20-36 e-mail: info@csd.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Γνώσης»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3899)

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998250-60-70-80 e-mail: info@bio.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοκοινωνιολογία Χερσαίων Τύπων Βλάστησης»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3901)

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. (τηλ.Γραμματείας 2310991955 e-mail: gkadinop@jour.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ και στα Νέα Μέσα»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3902)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1289/13-12-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 15-12-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1289/13-12-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος, 2018 - 23:59
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 22/12/2017 @ 12:06