Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τo παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288,11 e-mail: info@med.auth.gr, gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3911)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3912)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Διαβητολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3913)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1299/13-12-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 15-12-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1299/13-12-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος, 2018 - 23:59
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 22/12/2017 @ 12:21