Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματ. 2310995193 e-mail:info@agro.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Έντομα και Ακάρεα Καρποφόρων Δένδρων»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3977)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητή
ΦΕΚ: 
1293/13-12-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος, 2018 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310995190
Φαξ: 
2310996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: