Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων Καθηγητών του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999268,11,95 e-mail:skmichai@auth.gr, gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Νεφρολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3979)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Πνευμονολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3981)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο:Σακχαρώδης Διαβήτης»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3984)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Χημεία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3986)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητής
ΦΕΚ: 
1297/13-12-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Σάββατο, 27 Ιανουάριος, 2018 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310995190
Φαξ: 
2310996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: