Κείμενο προκήρυξης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1318/14-12-2017

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Πέμπτη, 1 Μάρτιος, 2018 (All day)
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 15/01/2018 @ 14:39