Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852 e-mail:info@civil.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώσεις. Υπολογιστικές Μέθοδοι»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4104)

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο και e-mail.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Μέλος ΔΕΠ

ΦΕΚ: 

1393/29-12-2017 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 12 Μάρτιος, 2018 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310995852
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 19/01/2018 @ 13:28