Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής με γνωστικό αντικείμενο "Ωτορινολαρυγγολογία"

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044 e-mail:info@med.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογίαι»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4669)

 

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125/14-02-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 14-02-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 23 Απριλίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας.
ΦΕΚ: 
125/14-2-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 23 Απρίλιος, 2018 - 15:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310999044
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: