Περίληψη Προκήρυξης για πλήρωση δεκατριών θέσεων κενών οργανικών θέσεων Καθηγητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Κείμενο προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΤEXNOΛOΓlKOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ,Μηχανικών ΠληροΦορικής ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ),

Στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμσού, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστκών
Μονάδων) και

Στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας (Τμήματα Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας)

Προκήρυξη

Πληροφορίες προκήρυξης
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 3 Μάιος, 2018 - 23:59
Προέλευση Προκήρυξης
ΤEXNOΛOΓlKO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: