Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρογενετική και Βελτίωση των Φυτών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5053)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161 e-mail: info@film.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Κινηματογράφου».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5054)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογραφία - Ενδυματολογία Κινηματογράφου».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5059)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Παραγωγή, με ιδιαίτερη ενασχόληση στην Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5055)

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680 e-mail: info@chem.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5058)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 237/07-03-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 09-03-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 16 Μαίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
237/7-3-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 16 Μάιος, 2018 - 15:00