Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:

 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161 e-mail:info@film.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5527)

 

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 349/04-04-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 05-04-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 13 Ιουνίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  13/06/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
349/4-4-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 13 Ιούνιος, 2018 - 15:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310997161