Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματ. 2310999450 e-mail:info@dent.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5517)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική - Βιοϋλικά»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5518)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5520)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999268,999044 e-mail:skmichai@auth.gr, sofia@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Γαστρεντερολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5521)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5522)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 345/02-04-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 03-04-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 13 Ιουνίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  13/04/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
345/2-4-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 13 Ιούνιος, 2018 - 15:00