Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματ. 231099-9044-9288 e-mail: info@med.auth.gr, gnikifor@auth.gr,)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5558)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5559)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 384/13-04-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 16-04-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Ιουνίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  20/04/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
384/13-4-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 20 Ιούνιος, 2018 - 15:00