Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995197 e-mail: info@for.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5561)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5562)

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. (τηλ.Γραμματείας 2310991955 e-mail: gkadinop@jour.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και διοίκηση (Μάνατζμεντ) των Μ.Μ.Ε.».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5563)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996689 e-mail: ekyratz@past.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική. Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5564)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή των Ζώων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5565)

 

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 385/13-04-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 16-04-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Ιουνίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  20/04/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
385/13-4-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 20 Ιούνιος, 2018 - 15:00