Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5905)

 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996887 e-mail: lykos@psy.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία των Διομαδικών Σχέσεων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5906)

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991955  e-mail: gkadinop@jour.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5907)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995244 e-mail: maligou@lit.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5908)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 452/25-04-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 26-04-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 4 Ιουλίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  04/05/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

452/25-4-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τετάρτη, 4 Ιούλιος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 14/05/2018 @ 10:12