Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995397 e-mail: info@polsci.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διακρίσεις και Αποκλεισμοί στον Σύγχρονο Κόσμο».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6002)

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996395 e-mail: info@ee.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας και Μηχανική Μάθηση».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ6003)

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ6005)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 476/27-04-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 02-05-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Ιουλίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη,  10/05/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

476/27-4-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 10 Ιούλιος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 15/05/2018 @ 9:44