Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998450 e-mail: info@geo.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική ανάλυση λεκανών και Εφαρμοσμένη Στρωματογραφία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6105)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310996682 e-mail: ekyratz@past.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική Παιδαγωγική: Θεωρία και πράξη».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6106)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995243  e-mail: info@itl.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες απόκτησης δεύτερης γλώσσας και εφαρμογές τους στην απόκτηση της ιταλικής».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6107)

 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310997304 e-mail: info@psy.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6109)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 500/08-05-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 09-05-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 16 Ιουλίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη,  16/05/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

500/8.5.2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 16 Ιούλιος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 06/06/2018 @ 10:02