Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494, 2310991602 e-mail: info@phed.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Φυσικοθεραπεία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6637)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6638)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852 e-mail: info@civil.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωδαισία - Τοπογραφία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6641)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματ. 2310995206 e-mail: info@edlit.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6642)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780  e-mail: info@hist.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (4ος – 15ος αι.)».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6643)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 651/07-06-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 08-06-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Αυγούστου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  18/06/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

651/07.06.2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 20 Αύγουστος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 22/06/2018 @ 12:45