Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής-Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6745)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική των Ζώων – Συγκριτική Οφθαλμολογία – Κτηνιατρική Κατοικιδίων Εξωτικών και Άγριων Ζώων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6747)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Χειρουργική - Οδοντιατρική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6748)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 658/08-06-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 11-06-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Αυγούστου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  21/06/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

658/8-6-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 21 Αύγουστος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 16/07/2018 @ 12:35