Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996267 e-mail: info@cheng.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6733)

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996395 e-mail: info@ee.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μηχανές».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6734)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη, Δομικές και Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Μαγνητικών Υλικών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6735)

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996980 e-mail: info@theo.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικουμενική Κίνηση: Ιστορία - Θεολογικοί Διάλογοι».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6736)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494, 2310991602 e-mail: info@phed.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της Φυσικής Αγωγής με Έμφαση στην Ιστορία της Φυσικής Αγωγής».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6737)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 655/08-06-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 11-06-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Αυγούστου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  21/06/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

655/8-6-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 21 Αύγουστος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 16/07/2018 @ 12:42