Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  (τηλ. Γραμματείας 2310995068  e-mail: info@vis.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με Έμφαση στις Τεχνικές Χάραξης και Εικαστικές Εκτυπώσεις».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6871)

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310996980 e-mail: info@theo.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θρησκειολογία – Ισλαμικές Σπουδές».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6872)

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995050 e-mail: info@eled.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Ενηλίκων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6873)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 715/22-06-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 25-06-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Αυγούστου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη,  29/06/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

715/22-6-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τετάρτη, 29 Αύγουστος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 16/07/2018 @ 12:44