Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ. Γραμματείας 2310992491  e-mail: info@phed.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Επιστήμη με έμφαση στην Χιονοδρομία και Ορειβασία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6842)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995852 e-mail: info@civil.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών.  Ανελαστικές μέθοδοι υπολογισμού κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6844)

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310991955 e-mail: gkadinop@jour.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και επιδράσεις των μέσων επικοινωνίας».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: ΑΡΡ6845)

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ6846)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995244  e-mail: maligou@lit.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλολογία και Ψηφιακός Πολιτισμός».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: ΑΡΡ6858)

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ6859)

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ6860)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995065 e-mail: info@nured.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ6861)

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ6862)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 707/21-06-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 22-06-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Αυγούστου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  29/06/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

707/21-6-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τετάρτη, 29 Αύγουστος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 16/07/2018 @ 12:47