Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310994220  e-mail: info@plandevel.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χωροταξικός Σχεδιασμός».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6963)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6964)

 

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995172 e-mail: info@frl.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σε συνάρτηση με τη μελέτη της γαλλικής γλώσσας».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6967)

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310997680  e-mail: info@chem.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6968)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 722/26-06-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 27-06-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  06/07/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

722/26-6-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 16/07/2018 @ 12:51