Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288 e-mail: info@med.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική. Επιστημονικό πεδίο: Μεταβολικές παθήσεις οστών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7472)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμβρυολογία – Γενετική στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7473)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 866/01-08-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 02-08-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  24/08/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
866/1-8-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 24 Οκτώβριος, 2018 - 15:00