Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία - Εντατική Θεραπεία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8023)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική των Ζώων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8026)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικά Ηλεκτρικά Κυκλώματα».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8024)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044 e-mail: sofia@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8027)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995243 e-mail: info@itl.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Γλωσσών και με ειδικό αντικείμενο τις εφαρμογές της Πληροφορικής Επιστήμης στη διδασκαλία των Γλωσσών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8028)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1046/20-09-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 21-09-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  28/09/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1046/20-9-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 28 Νοέμβριος, 2018 - 15:00